Tulosta

Tervetuloa tutustumaan Yrittäjyyskasvatuksen mittariston demoon!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on opettajan itsearviointityökalu, jonka avulla voit seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista opetuksessasi. Työkalu antaa vinkkejä ja ideoita opetuksen kehittämiseen.

Nyt käytössäsi on demoversio, jonka avulla pääset kokeilemaan Mittaristoon vastaamista ja näet tiivistetysti, minkälaisia kysymyksiä Mittaristo pitää sisällään. Vastaamisen logiikka perustuu itsearviointiin ja ajatuksena on vastauksilla kuvata sitä, mitä ja miten asiat ovat näyttäytyneet omassa toiminnassasi viimeisen puolen vuoden aikana. Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kysymysvalikoima on laaja - demoversiossa pääset parin minuutin tutustumisella käsiksi osaan niistä.

Ensimmäiset kysymykset käsittelevät opetusmenetelmiä ja työtapoja. Arvioi, kuinka säännöllisesti olet käyttänyt näitä menetelmiä tai työtapoja viimeisen lukukauden tai puolen vuoden aikana. Vastaa jokaiseen kohtaan vaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa toteutunutta parhaiten. Vastausvaihtoehtoina ovat päivittäin - viikottain - kuukausittain - harvemmin - en koskaan. Jos et tunne käsitettä, vastaa en koskaan.

päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin en koskaan
projektioppiminen
tekemällä oppiminen
vertaisoppiminen
oppimispäiväkirja tai -portfolio

Seuraavat kysymykset liittyvät oppijoiden yritteliäisyyden kehittymiseen. Arvioi, kuinka säännöllisesti eri teemat ovat viimeisen lukukauden tai puolen vuoden aikana näkyneet opetuksessasi.

Arvioni, kuinka säännöllisesti olen...

päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin en koskaan
ohjannut oppijoiden itsearviointitaitojen kehittymistä
ohjannut oppijoita ottamaan vastuun omasta toiminnastaan
rohkaissut oppijoita pähkähullujen ideoiden esittämiseen
ohjannut oppijaa havaitsemaan omia mahdollisuuksiaan
Sivu 1 / 3