Tiedolla johtaminenTietointensiivisiset organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt pursuavat tietoa. Oleellista on kuitenkin liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon tunnistaminen sekä sen analysoiminen ja jakaminen organisaation päätöksenteon kannalta keskeisille päätöksentekijöille oikeaan aikaan. Organisaation tietovarannot ja –prosessit pitää saada valjastettua päätöksen teon tueksi.

Keskeiset teemat
• Päätöksenteon prosessi ja päätöksenteon laadun kriteerit
• Datan erilaiset muodot ja potentiaaliset tietolähteet
• Yleiskatsaus datan laskennalliseen analytiikkaan
• Tilastolliset menetelmät ja koneoppiminen
• Yleiskatsaus erilaisiin mallinnusmenetelmiin
• Laskennallinen mallin ratkaisu ja optimointi

Lähiopiskelupäivät
• Tiistai 10.9.2019 klo 9.30-17.00
• Keskiviikko 11.9.2019 klo 9.30-17.00
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille ja organisaatioiden tietohallinnosta vastaaville.
Ajankohta:10.-11.9.2019
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 3 op
Paikkakunta:Helsinki, Meeting Park FORUM
Hinta:1250 € + alv
Haku:27.8.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä, 2 lähiopiskelupäivää, pari- ja ryhmätyöskentelyä, perehtymistehtävä ja omaan työhön liittyvä henkilökohtainen harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576