Organisaation uudistumiskyky ja luovuusTietopohjaisessa kilpailussa tietoa ja osaamistaan tehokkaasti yhdistävät ihmiset ovat yrityksen tärkein resurssi. Asiantuntijoiden luovuuden ja energian esille saaminen vaatii uudenlaista johtamista.  

Moduulissa perehdytään uuden tiedon luomiseen eli innovatiivisuuteen yhtenä tietojohtamisen tärkeimmistä osa-alueista. Jaksolla selvennetään kuinka erilaisia tietojohtamisen työkaluja, menetelmiä ja systemaattisia lähestymistapoja voidaan hyödyntää yritysten kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden parantamisessa sekä uusien tuotteiden kehittämisessä että liiketoimintaprosessien uudistamisessa. Innovatiivisuutta tarkastellaan sekä yksilöiden luovuuden, innovatiivisuutta tukevan vuorovaikutuksen sekä innovaatioiden johtamisen näkökulmista.  

Keskeiset teemat
• Luovuus ja sen taustatekijät
• Organisaation uudistumiskyky
• Innovatiivisen organisaation johtaminen

Lähiopiskelupäivä
1 lähiopiskelupäivä Helsingissä
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus kesäkuussa 2021
Laajuus:1 lähiopiskelupäivää  ja 3 opistopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:1250 € + alv
Oppimismenetelmät:1 lähiopiskelupäivä, pari- ja ryhmätyöskentelyä, itsenäistä etäopiskelua sekä henkilökohtainen harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576