ELP - Eurooppalainen lasertyöstön asiantuntijakoulutus


[Etumatkaa kilpailijoihin]

Lasertyöstö on yksi nopeimmin kehittyvistä materiaalin työstötekniikoista. Sen mahdollistaa sekä tuotteiden paremman laadun että tuotantoprosessien tehostamisen. Laserteknologian tunteville ammattilaisille on kysyntää työmarkkinoilla.

Täysin uudistunut Eurooppalainen lasertyöstön asiantuntijaohjelma antaa sinulle osaamisestasi nyt eurooppalaisen diplomin. Ohjelman kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa - leikkaus, hitsaus/hybridihitsaus ja pintakäsittely - mahdollistavat keskittymisen itseäsi eniten kiinnostavaan osa-alueeseen. Voit myös valita ohjelman laajuuden tehtäväkuvasi perusteella. Comprehensive-taso sopii asiantuntijatehtävissä toimiville ja Basic-taso laseroperaattoreille. Myös ohjelman yksittäisiin moduuleihin osallistuminen on mahdollista.

Tämä uusi Eurooppalainen lasertyöstön asiantuntijaohjelma perustuu European Welding Federationin alaisuudessa rakennettuun European Laser Processing Personnel (ELP) koulutusohjelmaan, joka on tehty Euroopan sosiaalirahaston tukemana Uudet hitsausalan kansainväliset asiantuntijakoulutukset -projektissa. Tule mukaan ja hanki kansainvälisesti hyväksytty ja arvostettu diplomi ensimmäisten joukossa!

Miksi?
  • Laserteknologian kehitysvauhti on huima. Uusin tieto pitää sinut kehityksen kärjessä.

  • Lasertyöstö avaa monia uusia ovia. Opit näkemään sen hyödyntämismahdollisuudet oman yrityksesi kannalta.

  • Tulevaisuuden modernissa tuotannossa lasertyöstö ja etenkin laserhitsaus tulevat olemaan uusien materiaalien liittämisessä keskeisessä roolissa.

  • Lasertyöstön osaaminen tuotannon ja suunnittelun rajapinnassa mahdollistaa kokonaan uudet innovaatiot ja ratkaisut.
Kenelle?
  • Laserteknologiaa jo hyödyntäville tai laserlaiteinvestointia suunnitteleville yrityksille.

  • Yrityksen tuotantoprosessista tai sen kehittämisestä vastaaville, tuotekehityksen vastuuhenkilöille sekä alan kouluttajille ja tutkijoille.
  •   
  • Ennakkoluulottomille uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen etsijöille haasteellisten materiaalien liittämisessä.


Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, operaattorit, esimiehet, tuotesuunnittelijat, tuotantopäälliköt ja suunnittelijat sekä alan tutkijat ja kouluttajat sekä lasertyöstöstä kiinnostuneet.
Ajankohta:
Laajuus:16 lähiopiskelupäivää ja 11 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta, myös mahdollisia muita paikkakuntia
Hinta:4480 €  + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitukset, raportit ja kirjalliset tentit sekä itseopiskelua.
Muuta:Koulutus perustuu European Welding Federationin (EWF) uuteen hyväksyttyyn European Laser Processing Personnel Guideline -koulutusohjelmaan. Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kansainvälisesti arvostetun ja hyväksytyn EWF:n myöntämän dilpomin.

Koulutuksen opinnoista on mahdollista hyödyntää max. 10 opintopistettä LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317