Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyöYrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö -moduuli perehdyttää osallistujan strategiakäsitteisiin, tarjoaa erinomaisia työkaluja strategiatyöskentelyyn ja valmentaa harjoitustyön kautta strategiatyöskentelyyn.  

Tavoitteena on, että opintojen jälkeen osallistuja osaa soveltaa ja analysoida yrityksen kilpailuympäristöön liittyvää tietoa yrityksen strategiatyössä; rakentaa yritykselle kilpailuetuun perustuvan strategian hyödyntäen strategiatyökaluja ja ulkopuolisia neuvonantajia sekä suunnitella muutosprosessin strategian käytäntöönviemiseksi

Moduulin teemat:

Yrityksen kilpailuympäristö
- Strategioiden maailma: käsitteet
- Yrityksen ympäristön hahmottaminen
- Toimialat: rakenteet ja kehitys
- Ohjeet harjoitustyötä varten

Strategiatyö
- Yhteenveto sessiosta 1: ympäristöstä yritykseen vai yrityksestä ympäristöön?  
- Strategiset paradigmat ja kilpailuedun rakentaminen
- Strategia, osaaminen, muutos ja muutoksen jalkauttaminen  

Strategiatyökaluja
- Strategiatyökalut ja niiden soveltuvuus  
- Kurssin yhteenveto ja harjoitustöiden jatko

Lähiopiskelupäivät:
Torstai 17.3.2021, Lappeenranta
Perjantai 18.3.2021, Lappeenranta
Perjantai 8.4.2022, Lappeenranta

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:17. -18.3. ja 8.4.2022
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 7 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja, tuntiharjoitustöitä, kirja-analyysi ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT EMBA-ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä moduulina.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935