Erilaisuuden johtaminen


Ihmisten erilaisuus työyhteisössä tarjoaa johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta mahdollisuuksia sekä haasteita,  Erilaiset persoonallisuustyypit, kulttuurierot, uskonto, monikulttuurisuus, sukupuoli, ikä tai elämäntilanne ovat diversiteetin muotoja, jotka esiintyvät useimmissa työyhteisöissä ja yhteistyöverkostoissa, joten niihin liittyviät esteet ja rikastavat merkitykset on tärkeää tiedostaa.

Moduulissa tarkastellaan erilaisuuden (diversiteetin) eri muotoja työyhteisön johtamisen näkökulmasta ja tarjotaan oivalluksia ymmärtää ja löytää erilaisuuden rikastavia merkityksiä työyhteisölle sekä annetaan eväitä erilaisuuden johtamisen tavoitteiden ja strategian asettamiseen.

  
Koulutus sopii sinulle, jos toimit johtajana, päällikkönä, asiantuntijana tai esimiehenä ja haluat hyödyntää erilaisuuden voiman työyhteisössä sekä ennakoida  erilaisuuden johtamiseen liittyviä haasteita.

Keskeisiä teemoja ovat:  
- erilaisuuden eri tyypit työyhteisössä  
- erilaisuuden johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
- erilaisuuden johtamisen tavoitteet ja strategia
- erilaiset persoonallisuustyypit johtamisessa
- kultturierot, uskonto ja monikulttuurisuuden johtaminen
- sukupuolen huomloiminen johtamisessa
- elämänkaari ja ikäjohtaminen¨
- rikastava johtaminen

Lähiopiskelupäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät
Ajankohta:Seuraava toteutus vuonna 2018.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:Kysy lisätietoja.
Oppimismenetelmät:Luennot, tuntiharjoitukset, välitehtävä, kurssikirjallisuus ja harjoitustyö
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Leader -ohjelman muilla moduuleilla.  Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935