Hitsauksen kustannukset, tarkastus ja laatu


Osallistuja tunnistaa suunnittelun ja valmistuksen kustannukset ja suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa tuotteen kokonaiskustannuksiin. Keskeinen painopiste on valmistuksen ja suunnittelun niveltämisessä toisiinsa: osallistuja oppii ottamaan huomioon hitsaukseen liittyvät valmistettavuustekijät suunnittelutyön eri vaiheissa. Lisäksi osallistuja ymmärtää uusien standardien (SFS EN 1019 sarja) asettamat haasteet suunnitteluun ja valmistukseen. Osallistuja saa kokonaiskuvan hitsatujen rakenteiden tarkstuskriteereistä ja - menetelmistä.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Valmistettavuuden huomioonottaminen suunnittelussa
- Valmistuksen kustannukset ja optimointi
- Hitsaustuotannon laadunhallinta ja teräsrakentaminen (SFSEN 1090-2/3)
- Tarkastuskriteerit- ja menetelmät
Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:2 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 3. kirjallinen tentti, basic ja comprehensive-tasoilla.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317