Hitsausliitoksen tarkoituksenmukainen muotoilu


Osallistuja omaksuu tarkoituksenmukaisuusperiaatteen ja perehtyy staattisesti että väsyttävästi kuormitettujen liitosten muotoiluun ja erityisesti väsymiskestävyyden parantamiseen muotoilulla. Moduulissa syvennetään tietoa hitsien jälkikäsittelymenetelmistä, FEM:in sovelluksista ja väsymistestauksesta. Lisäksi käsitellään hitsauksen automatisointimenetelmien huomioimista suunnittelussa.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Tarkoituksenmukaisuusperiaate
- Väsymiskestävyyden parantaminen muotoilulla
- Hitsausmenetelmien ja automatisointimahdollisuuksien huomioon ottaminen

Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:2 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 2. kirjallinen tentti, jossa moduulit 4, 5 ja 6.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla. IWSD-koulutuksen standard-tason osallistujille vapaaehtoinen moduuli.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317