Hitsatun levyrakenteen mitoitus


Moduuli sisältää lommahduksen teoriaa ja harjoituksia. Osallistuja oppii mitoittamaan levykenttiä ja palkkeja ottaen huomioon lommahduksen.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Palkkirakenteet
- Levykentät
- Hitsausjännitykset ja muodonmuutokset
- Rakenteiden värähtelyt

Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:3 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 2. kirjallinen tentti, jossa moduulit 4, 5 ja 6.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  Standard-tason osallistujille vapaaehtoinen moduuli.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317