Hitsausliitosten mitoitus


Moduulissa perehdytään eri rakennetyyppeihin ja osallistuja oppii mitoittamaan sekä staattisesti että väsyttävästi kuormitettuja liitoksia. Lisäksi selvitetään tilanteet, joissa haurasmurtumavaara.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Liitostyypit
- Staattisesti kuormitetut liitokset
- Väsyttävästi kuormitetut liitokset

Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:3 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja kirjallinen tentti
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317