Vaativien hitsattujen rakenteiden suunnittelu


Moduulissa käsitellään eri rakenne- ja kuormitustyypit. Osallistuja omaksuu hitsatun rakenteen suunnitteluperiaatteet, muodonmuutokset, rakenteen hyväksymiskriteerit, alan uudet standardit (mm. SFS EN 1090 sarja) ja ohjeet sekä hitsatun rakenteen analysointimenetelmät.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Rakennetyypit ja kuormitus
- Mitoituskriteerit
- Analysointimenetelmät
- Standardit ja ohjeet (mm. standardi SFS - EN 1090)
Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:3 op
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 1. kirjallinen tentti, jossa moduulit 1, 2 ja 3.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317