Lujuusoppi ja materiaalin ominaisuudetOsallistuja perehtyy hitsattujen rakenteiden kestävyyteen vaikuttavat tekijät: tasapainotila, jännitykset ja muodonmuutokset, murtumistekniikka sekä rakenteiden suunnittelukriteerit ja materiaalien ominaisuudet.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Tasapainotila, jännitys, venymä ja muodonmuutokset
- Kimmoinen ja plastinen tila, stabiilius
- Väsymisen perusteet ja murtumismekanismit
- Materiaalien ominaisuudet
Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Laajuus:2 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 1. kirjallinen tentti, jossa moduulit 1, 2 ja 3 comprehensive-tasolla
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317