Hitsaustekniikkaa ja materiaalioppia suunnittelijalleKoulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee hitsauksen perusasiat. Erityinen painoarvo asetetaan oikean hitsausprosessin valinnalle ja materiaalien käyttäytymiselle hitsauksessa. Osallistuja oppii ymmärtämään eri hitsauspreosessien tarjoamat mahdolllisuudet ja rajoitukset sekä eri materiaalien hitsausmetallurgiaa.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Terminologia
- Hitsausmerkinnät ja -piirustukset
- Hitsausprosessit
- Materiaalit ja hitsausmetallurgia

Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat sekä IWE/IWT-pätevöitetyt.
Laajuus:2 opintopistettä ja 3 lähiopiskelupäivää
Hinta:990 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 1. kirjallinen tentti, jossa moduulit 1, 2 ja 3 comprehensive-tasolla.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317