Robottijärjestelmän hankinta ja tehokas käyttöönotto
Keskeisiä teemoja ovat:
- Robotttijärjestelmän suunnittelu
- Robottijärjestelmän käyttöönotto
- Robotisointiprojektien esimerkkejä
- Ennen robottijärjestelmän käyttöönottoa huomioitavia asoita
- Robottijärjestelmän kalibrointi ja testaus
- Robottihitsauksen työturvallisuus

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat, tuotannon esimiehet, verstaan päälliköt ja investointien suunnittelijat.
Ajankohta:
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:990 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja kirjallinen tentti
Muuta:Moduuli on osa IMORWP - Kansainvälistä robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta .
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.  

Opinnot ovat soveltavn osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935