Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu

Keskeisiä teemoja ovat:
- Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu
- Materiaalien valinta ja vaikutus hitsaukseen
- Liitosten suunnittelu, lujuusopilliset näkökohdat
- Esivalmistelun tarkkuus ja sen vaikutus hitsaukseen
- Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö robottihitsauksessa

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat, tuotannon esimiehet ja suunnittelijat.
Ajankohta:
Laajuus:2 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:660 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja kirjallinen tentti
Muuta:Moduuli on osa IMORWP - Kansainvälistä robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta .
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenranna teknillisen yliopiston tutkintoihn.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935