Robottihitsauksen käytännön harjoitukset

Keskeisiä teemoja ovat:
- Robotin ohjelmointi, harjoituksia
- Hitsausrobotin online- ja etäohjelmointi, harjoituksia
- Muut robosoitavat prosessit

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat, tuotannon esimiehet ja operaattorit
Ajankohta:
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Käytännön harjoituksia, raportteja ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa IMORWP - Kansainvälistä robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta .
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935