Hitsausrobotin ohjelmointi ja tehokas käyttö


  

Keskeisiä teemoja ovat:

- Hitsausprosessit ja niiden robotisointi
- Robottihitsauksen kustannuksiin vaikuttavaat tekijät
- Tuottavuuden parantamisen esimerkkejä
- Robotin ohjelmoinnin perusteet
- Hitsausrobotin ohjelmointi
- Robottijärjestelmän käytön ja ohjelmoinnin parantamisen keinoja
- Robottien etäohjelmointi ja graafinen simulointi
- Railonseuranta robottihitsauksessa
- Käytännön kokemuksia

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat, tuotannon esimiehet ja operaattorit
Ajankohta:
Laajuus:2 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:990 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja, demoja ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa IMORWP - Kansainvälistä robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta .
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317