Hitsauksen robotisointi ja sen laatuun vaikuttavat tekijät
Keskeisiä teemoja ovat:
- Hitsauksen tuottavuus ja laatu
- Hitsausoperaattori, hitsauksen koordinoiti, hitsausohjeet
- Robotisoidun hitsauksen laadunvarmistus
- Robotiikan perusteet
- Robottijärjestelmät ja sen komponentit
- Hitsauksen mekanisointi, automatiointi ja robotisointi
- Robottihitsausjärjestelmät  

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat, tuotannon esimiehet, opeaattorit, verstaan päälliköt ja investointien suunnittelijat
Ajankohta:
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:990 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja ja kirjallinen tentti
Muuta:Moduuli on osa IMORWP - Kansainvälistä robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta . Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935