Lasertyöstön laadunvarmistus, työturvallisuus ja käytännön harjoitukset


Kurssin suoritettuaan osallistujat tuntevat lasertyöstön laatuun vaikuttavat standardit ja niiden soveltamisen. Opiskelija oppii lasertyöstön operaattorin pätevöittämisen. Opiskelija oppii tuntemaan lasertyöstöön liittyvät turvallisuusriskit ja -tekijät. Opiskelija oppii tuntemaan lasertyöstön kontrolli- ja monitorointilaitteiden käyttöä käytännössä ja osaa tehdä analyysejä lasertyöstöstä käytännössä, eri parametrien vaikutuksista laatuun.

Keskeinen sisältö:
- Laadunvarmistus, säteen diagnosointi ja parametrit
- Laatuun liittyvät standardit (CEN, ISO, SFS ISO EN)
- Lasertyöstöhenkilöstön pätevöittäminen
- Teollisuuslasereiden turvallisuus
- Turvariskit ja henkilökohtainen turvallisuus
- Lasertyöstön prosessi- ja sädeparametrit ja niiden vaikutus laatuun
- Prosessien monitorointi ja kontrolli
- Kaksi ja puoli päivää käytännön harjoituksia: leikkaus, hitsaus/hybridihitsaus ja pintakäsittelyt

Lähiopiskelupäivät:  
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, esimiehet, tuotantopäälliköt, kehitysinsinöörit ja alan tutkijat sekä kouluttajat.
Ajankohta:
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 2 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1320 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot, vierailut ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa ELP Eurooppalainen Lasertyöstön Asiantuntijakoulutusta.
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan  teknillisen yliopiston tutkintoihin.  Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935