Laserpintakäsittelyjen syventävät opinnot


Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat lasersäteen lämmönlähteenä pintakäsittelyissä ja säde- ja prosessiparametrien vaikutukset pintakäsittelyn laatuun.  Opiskelija ymmärtää lasersäteen ja materiaalien vuorovaikutuksen sekä materiaalien ja pintakäsittelyprosessien pintakäsiteltävyyteen vaikuttavat tekijät. Opiskelija oppii tuntemaan erilaiset pintakäsittelyprosessit ja niiden mahdollisuudet tuotteiden suunnittelussa. Opiskelija oppii ymmärtämään laserpintakäsittelyn  kustannukset ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija saa osaamista laserpintakäsittelystä kannattavana liiketoimintana ja tuntee alan parhaat teolliset sovellukset.

Keskeinen sisältö:
- Lasersäde lämmönlähteenä pintakäsittelyprosessissa, säde- ja prosessiparametrit
- Lasersäde lämmönlähteenä laserpintakäsittelyissä
- Laserpintakäsittelyt ja materiaalin vuorovaikutus
- Laserpintakäsittelyjen erikoispiirteet
- Laserpintakäsiteltävän tuotteen suunnittelu
- Laserpintakäsittelyn taloudellisia näkökohtia
- Laserpintakäsittelyjen teollisia sovelluksia
- Lisäksi teollisuuden lasertyöstön best practice esittelyjä yksi päivä

Lähiopiskelupäivät:  
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, esimiehet, tuotesuunnittelijat, suunnittelijat, tuotantopäälliköt, kehitysinsinöörit ja alan tutkijat sekä kouluttajat.
Ajankohta:
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 2 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:990 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa ELP Eurooppalainen Lasertyöstön Asiantuntijakoulutusta.
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan  teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935