Laserhitsauksen ja hybridihitsauksen syventävät opinnot


Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat lasersäteen lämmönlähteenä hitsauksessa ja säde- ja prosessiparametrien  vaikutukset hitsauksen laatuun.  Opiskelija ymmärtää lasersäteen ja materiaalien vuorovaikutuksen ja materiaalien hitsattavuuteen ja hybridihitsaukseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija oppii tuntemaan laserhitsauksen ja hybridihitsauksen mahdollisuudet tuotteiden suunnittelussa, vaativien rakenteiden laserhitsauksen ja hybridihitsauksen erikoispiirteet ja lujuusopilliset näkökohdat. Opiskelija oppii ymmärtämään laserhitsauksen ja hybridihitsauksen kustannukset ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija saa osaamista laserhitsauksesta ja hybridihitsauksesta kannattavana liiketoimintana ja tuntee alan parhaat teolliset sovellukset.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat:
- Lasersäde lämmönlähteenä hitsausprosessissa, säde- ja prosessiparametrit
- Lasersäde lämmönlähteenä laserhitsauksessa ja hybridihitsauksessa
- Lasersäteen ja materiaalin vuorovaikutus
- Laserhitsaus ja hybridihitsaus ja eri materiaalien vuorovaikutus
- Laserhitsauksen ja hybridihitsauksen erityispiirteet
- Laserhitsattavan ja hybridihitsattavan tuotteen suunnittelu
- Suunnittelunäkökohtia staattisesti ja dynaamisesti kuormitettujen laserhitsattavien rakenteiden                  
  suunnitteluun
- Laserhitsauskiinnittimien suunnittelu
- Lasertyöstön taloudellisia näkökohtia
- Laserhitsauksen ja hybridihitsauksen teollisia sovelluksia

Lähiopiskelupäivät:  
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, operaattorit, esimiehet, tuotantopäälliköt, alan tutkijat ja kouluttajat.
Ajankohta:
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1320 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja, käytännön harjoituksia ja raportteja sekä kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa ELP Eurooppalainen Lasertyöstön Asiantuntijakoulutusta.
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona ja se soveltuu myös operaattoreille.


Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan  teknillisen yliopiston tutkintoihin.  Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935