Laserleikkauksen syventävät opinnot


Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat lasersäteen lämmönlähteenä leikkauksessa ja säde- ja prosessiparametrien vaikutukset leikkauksen laatuun.
Opiskelija ymmärtää lasersäteen ja materiaalien vuorovaikutuksen ja ymmärtää eri materiaalien leikattavuuteen vaikuttavat tekijät.
Opiskelija oppii tuntemaan laserleikkauksen mahdollisuudet tuotteiden suunnittelussa. Opiskelija oppii ymmärtämään laserleikkauksen kustannukset ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija saa tietämyksen laserleikkauksesta kannattavana liiketoimintana ja tuntee alan parhaat teolliset sovellukset.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat:
- Lasersäde lämmönlähteenä, säde- ja prosessiparametrit
- Lasersäde lämmönlähteena laserleikkauksessa
- Lasersäteen ja materiaalin vuorovaikutus
- Laserleikkaus ja eri materiaalien vuorovaikutus
- Laserleikkauksen erikoispiirteet
- Laserleikattavan tuotteen suunnittelu
- Lasertyöstön taloudellisia näkökohtia
- Laserleikkauksen teollisia sovelluksia

Lähiopiskelupäivät:  
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, esimiehet, tuotantopäälliköt, kehitysinsinöörit ja alan tutkijat ja kouluttajat.
Ajankohta:
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 2 opintopistettä
Paikkakunta:Lapppenranta
Hinta:660 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa ELP Eurooppalainen Lasertyöstön Asiantuntijakoulutusta.
Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan  teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935