Laserteknologian ja lasertyöstöprosessien perusteet


Kurssin suoritettuaan osallistujat hallitsevat laserteknologian ja lasertyöstöprosessien perusasiat. He tuntevat lasersäteen synnyn perusteet ja tärkeimmät parametrit, erilaiset lasertyypit ja eri lasertyöstöjärjestelmät ja -laitteet sekä ymmärtävät eri lasertyyppien soveltumisen eri järjestelmiin. Lisäksi osallistujat tietävät eri lasertyöstöprosessien - laserleikkauksen, laser-/hybridihitsauksen ja lanserpintakäsittelyjen - perusteet.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat:
- Laserteknologian perusteet
- Lasersäteen syntymisen perusteet ja tärkeimmät parametrit
- Lasertyypit, säteen eteneminen ja ohjaus ulostuloikkunasta työkappaleeseen
- Lasertyöstöjärjestelmät ja -laitteet
- Laserleikkauksen perusteet
- Laserhitsauksen ja hybridihitsauksen perusteet
- Laserpintakäsittelyn perusteet

Lähiopiskelupäivät:  
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, operaattorit, esimiehet, tuotesuunnittelijat, tuotantopäälliköt ja suunnittelijat sekä alan tutkijat ja kouluttajat.
Ajankohta:
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 2 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeentanta
Hinta:990 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja kirjallinen tentti.
Muuta:Moduuli on osa ELP Eurooppalaista lasertyöstön asiantuntijakoulutusta ja kuuluu sen kaikkiin suuntautumisvaihtoehtoihin ja molemmille tasoille asiantuntija (Comprehensive) ja laseroperaattori (Basic). Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan  teknillisen yliopiston tutkintoihin.  


Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935