IMORWP - Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus


[Rohkeasti kohti tulevaisuutta]

Suunnitteleeko yrityksesi hitsaustuotannon robotisointia? Osaako yrityksesi hyödyntää hitsauksen robotisoinnin kaikki mahdollisuudet? Jatkuvat tuotannon tehostamisvaatimukset ja uhka hitsaustöiden siirtymisestä halvempien kustannusten maihin korostavat robottihitsaukseen ja hitsausautomaatioon siirtymisen merkitystä. Korkeat työvoimakustannukset pakottavat yrityksiä automaatioasteen nostamiseen mutta samalla saadaan nostettua kapasiteettia, tehokkaammat prosessit ja uusi toiminnan kulttuuri koko yritykseen. Hitsauksen automatisoinnin avulla suomalaiset metalliteollisuuden konepajat säilyttävät kilpailukykynsä ja hitsaustyöt pysyvät Suomessa. Kun halutaan varmistaa yrityksen kilpailukyvyn säilyminen ja motivoida avainhenkilöitäsi löytämään uusia innovaatioita, on katsottava rohkeasti kohti tulevaisuuteen ja panostettava koulututukseen.  

Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus  sisältää viisi kertaa 2 - 5 päivän lähiopiskelujaksoa noin 6 kk aikana yhteensä 16 päivää sekä itseopiskelua. Näin osallistuja voi suorittaa koko koulutuksen joustavasti työn ohessa.  

Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus perustuu uuteen International Institute of Welding (IIW) alaisena hyväksyttyyn International Mechnized, Orbital and Robot Welding Personnel (IMORWP)  -koulutusohjelmaan (entinen EWF:n robottihitsauksen erikoiskurssi). Koulutusohjelman kansainvälinen hyväksyntä rakennettiin Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Uudet hitsausalan kansainväliset asiantuntijakoulutukset -projektissa. Tämä on Kaakkois-Suomen elyn rahoittama projekti vuosille 2010 - 2013.  

Robottihitsauksen_koulutus_kenelle.pdf
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat,  tuotannon esimiehet, robottijärjestelmien vastuuhenkilöt, tuotannon kehittämisestä/tehostamisesta vastaavat  
Ajankohta:
Laajuus:16 lähiopiskelupäivää ja 13 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta, myös muita paikkakuntia
Hinta:4480 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja, käytännön harjoituksia ja harjoitustöitä
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan uuden IIW:ssä tammikuussa hyväksytyn kansainvälisesti arvostetun   todistuksen: International Diploma in Robot Welding at the Comprehensive level, IRW - C todistus. Operaattoritasolle on vastaavasti Basic-tason diplomi (IRW - B), joka sisältää moduulit 1, 2 ja 3.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317