Hankinnat osana organisaation liiketoimintaa


Hankinnat osana organisaation liiketoimintaa -moduulissa perehdytään hankintatoimen toimintaympäristössä käynnissä oleviin merkittäviin muutostrendeihin ja niiden vaikutukseen hankintatoimen rooliin ja johtamiseen. Moduulin keskiössä on hankintatoimen muutos operatiivisesta ja reagoivasta hankintojen toteuttajasta proaktiiviseksi ja strategiseksi ulkoisten resurssien hallinnoijaksi.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Hankintatoimen asema liiketoiminnassa
- Hankintatoimen prosessit ja niiden johtaminen
- Hankintatoiminnan kustannusvaikutus
- Toimintaympäristön muutokset
- Kehityspolku operatiivisesta strategiseen hankintatoimeen
- Hankintatoimen strategisen aseman perusteleminen organisaation johdolle

Lähiopiskelupäivä:
1 lähiopiskelupäivä Lahdessa
Kohderyhmä:Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat, näihin tehtäviin valmistautuvat sekä yrityksen strateginen johto.
Ajankohta:Seuraava toteutus keväällä 2021
Laajuus:1 lähiopiskelupäivä ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 € + alv
Oppimismenetelmät:Luentoja ja luennolla tehtäviä oppimistehtäviä. Suoritustapana henkilökohtainen oman organisaation hankintatoimen kehittämiseen liittyvä harjoitustyö. Lisäksi ennakkotehtävä.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hankintatoimen johtamisen muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.

Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987