Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminenTieto ja asiantuntemus löytyvät verkostoista, joiden johtaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa. Yritysten tulee ymmärtää yritysten välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet, kuinka yhteistyöllä saadaan synnytettyä lisäarvoa sekä kuinka menestyksellisiä yhteistyösuhteita voidaan rakentaa ja ylläpitää. Koulutuksessa osallistujat saavat viitekehyksiä ja ajatusmalleja erilaisten verkostojen johtamisen kriittisistä menestystekijöistä.

Keskeiset teemat
• Uudet organisoitumismuodot
• Digitaalisaation tuomat uudet mahdollisuudet
• Arvon luominen verkostoissa
• Luottamus ja sosiaalinen pääoma

Lähiopiskelupäivät
3 lähiopiskelupäivää Helsingissä

Katso video!
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus touko-kesäkuussa 2021
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:2150 € + alv
Oppimismenetelmät:Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä, 3 lähiopiskelupäivää, itsenäistä verkko-opiskelua ja virtuaalisena ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576