Tietojohtamisen kehitysprojektiTietojohtaminen vaatii keskeisten ajatusmallien viemisen organisaation käytäntöihin. Tässä moduulissa osallistujat valitsevat yhden tietojohtamisen kehityskohteen omasta organisaatiostaan, jota viedään eteenpäin niin osallistujien yhteisessä workshopissa, itsenäisellä työskentelyllä kuin ohjaajan kanssa kahden käytävien kehittämispalaverien avulla.

Keskeiset teemat
- Tietojohtamisen prosessien kehittäminen
- Käytännön kehityskohteen valitseminen sekä kehityssuunnitelman tekeminen
- Kehityskohteiden perusteleminen organisaation päättäjille ja henkilöstölle
- Muutosprosessien läpivieminen
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille sekä tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille. Osallistujilla tulee olla perustiedot tietojohtamisesta voidakseen osallistua tähän ohjelman moduuliin.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:2150 € + alv
Oppimismenetelmät:Aloitusworkshop, virtuaalisesti totetutetut tutorointisessiot, henkilökohtainen omaan työhön liittyvä kehitysprojekti ja projektiöiden esityspäivä
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.    
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935