Tietojohtamisen kehitysprojektiTietojohtaminen vaatii keskeisten ajatusmallien viemisen organisaation käytäntöihin. Tässä moduulissa osallistujat valitsevat yhden tietojohtamisen kehityskohteen omasta organisaatiostaan, jota viedään eteenpäin niin osallistujien yhteisessä workshopissa, itsenäisellä työskentelyllä kuin ohjaajan kanssa kahden käytävien kehittämispalaverien avulla.

Keskeiset teemat
• Tietojohtamisen prosessien kehittäminen
• Käytännön kehityskohteen valitseminen sekä kehityssuunnitelman tekeminen
• Kehityskohteiden perusteleminen organisaation päättäjille ja henkilöstölle
• Muutosprosessien läpivieminen

Lähiopiskelupäivät
• Keskiviikko 9.10.2019 klo 9.00-17.00
• Keskiviikko 29.1.2020 klo 9.00-17.00
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille sekä tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille. Osallistujilla tulee olla perustiedot tietojohtamisesta voidakseen osallistua tähän ohjelman moduuliin.
Ajankohta:9.10.2019-29.1.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki, Meeting Park FORUM
Hinta:2150 € + alv
Haku:25.9.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:Aloitusworkshop, virtuaalisesti totetutetut tutorointisessiot, henkilökohtainen omaan työhön liittyvä kehitysprojekti ja projektiöiden esityspäivä
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.    
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576