Tietopääoma kilpailutekijänäTietotaloudessa organisaation ainoa kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta. Tietopääoman ja osaamisen systemaattisesta johtamisesta on tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä.

Tietoon ja osaamiseen perustuva uusi talous vaatii johtamiselta erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä kuin monopoliasemaan ja tuotannolliseen tehokkuuteen perustuva kilpailu. Tietojohtaminen tarjoaa malleja ja välineitä, joiden avulla edistetään yrityksen kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Keskeiset teemat
• Tietoyhteiskuntakehitys
• Tietojohtamisen avainkäsitteet
• Tietopääoma ja sen elementit
• Tietoprosessit ja tietojohtamisen käytännöt

Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille. Moduuli sopii myös kaikille, jotka haluavat perusymmärryksen tietojohtamisen aihepiiristä.
Ajankohta:13.4.-11.5.2021
Laajuus:Verkkokurssi 3 op
Paikkakunta:Itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä.
Hinta:1 250 € + alv 24 %
Haku:28.3.2021 mennessä.
Oppimismenetelmät:Itsenäistä verkko-opiskelua ja henkilökohtainen harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576