IWSD  - Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus


[Huippuosaaminen hitsaa tiimin voittajaksi]

Hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Weldingin (IIW) hyväksymään International Welded Structures Designer (IWSD) -koulutusohjelmaan. Koulutuksessa saa kattavan kokonaisuuden viimeisintä tietoa hitsattavien rakenteiden suunnittelusta, kansallisista ja kansainvälisistä rakenteiden suunnittelun tutkimustuloksista, laadukkaista materiaaleista ja valmistettavuudesta ja valmistuksen kustannuksista sekä laajat verkostot mistä saa tarvittaessa lisätietoja. Koulutus sisältää myös uuden teräsrakenteiden toteutuksen eurooppalaisen standardin SFS-EN 1090 ajankohtaista tietoa, jotka suunnittelijan on tunnettava ja ymmärrettävä. Eritiyisesti standardin SFS-EN 1090-2 käyttöönotto tuo paljon uusia vaatimuksia suunnitteluun.

Koulutus koostuu seitsemästä noin kerran kuussa järjestettävästä kolmen päivän lähiopetusmoduulista. Koulutuksessa voi valita kaksi tasosta; koko kurssin hyväksytysti suorittavat saavat vaativamman IWSD -comprehensive (c) tason IIW:n myöntämän ja moduulit 1, 2, 3 ja 7 hyväksytysti suorittavat IWSD-standard (s) tason IIW:n myöntämän todistuksen. IWSD -c tasolla vaaditaan vähintään teknikkotason pohjakoulutus. Yksittäisten moduulien suorittaminen on myös mahdollista ja koulutuksen voi suorittaa kolmen vuoden aikana, jos on estynyt suorittamaan kerralla koko kurssi.Kohderyhmä:Hitsattavien rakenteiden suunnittelijat, tuotekehittäjät, tutkijat, kouluttajat, IWE/IWT suorittaneet ja suunnitteluasioista kiinnostuneet. IWSD-C tasolla vähintään teknikkotason pohjakoulutus.
Ajankohta:7.9.2021 - 10.3.2022
Laajuus:21 lähiopiskelupäivää ja 17 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:5750 € + alv
Haku:24.8.2021
Oppimismenetelmät:Luentoja, harjoituksia,  tenttejä ja itseopiskelua.
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Osallistumalla kaikkiin tietyn tenttialueen moduuleihin ja tenttiin, voi saada niiden osalta opintopisteet.

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kansainvälisesti arvostetun ja hyväksytyn IIW:n myöntämän todistuksen.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

LUT eMBA - ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317