Strateginen markkinointi
Moduulissa käsitellään strategisen tason markkinoinnin suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä asioita sekä niiden kytkeytymistä yrityksen liiketoimintastrategiaan.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Markkinointiin liittyvät strategiset valinnat ja päätökset
- Markkinointistrategian suunnitteluprosessi osana yrityksen liiketoimintastrategiaa  
- Markkinoinnin strategiset ratkaisut, mm. segmentointi, imago sekä kanavaratkaisut  
- Strategisen markkinoinnin toteutusta tukevat analyysit, mm. ympäristöanalyysi ja kilpailija-analyysi.

Lähiopiskelupäivät:
Maanantai 14.12.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta  
Tiistai 15.12.2020 klo 8.30 - 16, Lappeenranta  
Maanantai 18.1.2021, klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta  
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:14.-15.12.2020 ja 18.1.2021
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2250 € + alv 24%
Haku:7.12.2020
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h ja harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935