Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa
Moduulissa käsitellään corporate governancen suositusta ja sen implementointia, markkinaoikeudellisia ja kilpailuoikeudellisia kysymyksiä.  

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:

Corporate Governance (8 h)
- mikä, miksi ja miten corporate governance?
- Corporate governance suositus

Markkinaoikeus (8 h)
- markkinaoikeuden yleinen sääntely
- tuoteturvallisuus
- tuotevastuulaki

Kilpailuoikeus (8 h)
- kartellikielto
- määräävää markkina-asemaa koskeva kilpailuoikeudellinen sääntely

Lähiopiskelupäivät:  
Maanantai 30.11.2020 klo 9.30 – 17.00, Lappeenranta
Tiistai 1.12.2020 klo 8.30 – 16.00, Lappeenranta
Keskiviikko 2.12.2020 klo 8.30 – 16.00, Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:30.11.-2.12.2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:23.11.2020
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h ja tentti
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935