Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa


Moduulissa käsitellään corporate governancen suositusta ja sen implementointia, markkinaoikeudellisia ja kilpailuoikeudellisia kysymyksiä.  

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:
Corporate Governance (8 h)
- mikä, miksi ja miten corporate governance?
- Corporate governance suositus

Markkinaoikeus (8 h)
- markkinaoikeuden yleinen sääntely
- tuoteturvallisuus
- tuotevastuulaki

Kilpailuoikeus (8 h)
- kartellikielto
- määräävää markkina-asemaa koskeva kilpailuoikeudellinen sääntely

Lähiopiskelupäivät:
keskiviikko 29.8.2018 klo 9.45 - 17.30 Lappeenranta
torstai 30.8.2018 klo 9.00 - 17.00 Lappeenranta
perjantai 31.8. 2018 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:29. - 31.8.2018
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1600 € + alv 24 %
Haku: 15.8.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h ja tentti
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT eMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935