Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa


Moduulissa käsitellään corporate governancen suositusta ja sen implementointia, markkinaoikeudellisia ja kilpailuoikeudellisia kysymyksiä.  

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:
Corporate Governance (8 h)
- mikä, miksi ja miten corporate governance?
- Corporate governance suositus

Markkinaoikeus (8 h)
- markkinaoikeuden yleinen sääntely
- tuoteturvallisuus
- tuotevastuulaki

Kilpailuoikeus (8 h)
- kartellikielto
- määräävää markkina-asemaa koskeva kilpailuoikeudellinen sääntely

Lähiopiskelupäivät: 3 kpl Lappeenrannassa
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus elokuussa 2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h ja tentti
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935