Yritysten välinen yhteistyö


  
Moduulin tavoitteena on perehtyä yritysyhteistyötoimintojen toteuttamistapoihin ja kehittämismahdollisuuksiin.  
Perehtyminen yhteistyön eri malleihin, soveltamistapoihin, tuloksellisuuteen eri tilanteissa antaa opiskelijalle mahdollisuuden tunnistaa yritysyhteistyön kehittämistarpeita käytännössä.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Yritysyhteistyön perusmallit  
- Yhteistyön mahdollisuudet  
- Yhteistyökumppanien valinta
- Yritysyhteistyö strategisena toimintamallina  
- Yhteistyö tuloksellisuus  

Lähiopiskelupäivät:  
2 kpl Lahdessa, ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus toukokuussa 2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnittelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935