Kannattavuus ohjauksen työkaluna


Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen osallistuja ymmärtää kannattavuuden yrityksen taloustavoitteena ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia päätöksenteon tueksi. Kannattavuutta tarkastellaan johdon laskentatoimen näkökulmasta.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Yrityksen talousohjaus ja strategisen johtamisen haasteet
- Kannattavuus taloustavoitteena ja eri näkökulmista  
- Kustannusjohtamisen työkalut, erityisesti toimintolaskenta  
- Toimintolaskenta prosessijohtamisen tukena  
- Tuote-/palvelupäätöksiin sekä asiakaskannattavuuksiin liittyvät laskelmat.  

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna Kustannusjohtamisen verkkokurssin.

Lähiopiskelupäivät: 2 kpl
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät, jotka tarvitsevat valmiuksia taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Ajankohta:Kysy seuraavasta toteutuksesta.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1075 euroa + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia 16 h sekä harjoitustyö. Ennen moduulin alkamista itsenäisesti etäopiskeluna tehtävä Kustannusjohtamisen verkkokurssi.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Taloutta esimiehille -moduulivalikon muilla opinnoilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559