Laskentatoimi strategian tukena


Moduulin tavoitteena on antaa monipuolinen kuva johdon laskentatoimesta, sen eri osa-alueista ja tehtävistä yrityksen johtamisessa.  

Kantavana teemana moduulissa on laskentatoimen hyväksikäyttö strategisessa suunnittelussa ja strategian toimeenpanossa. Moduulissa tutustutaan tärkeimpiin strategisen johdon laskentatoimen ajattelutapoihin ja menetelmiin, kuten elinkaarilaskenta, toimintolaskenta, Balanced Scorecard, rullaava ennustaminen, kustannuslaskennan ja talouden ohjauksen perusteita unohtamatta.  

Lähiopiskelupäivät:
2 kpl Lappeenrannassa, ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus maalis-huhtikuu 2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1150 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja harjoitustyöt
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT eMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935