Laskentatoimi strategian tukena
Moduulin tavoitteena on antaa monipuolinen kuva johdon  
laskentatoimesta, sen eri osa-alueista ja tehtävistä yrityksen  
johtamisessa.  

Kantavana teemana moduulissa on laskentatoimen hyväksikäyttö  
strategisessa suunnittelussa ja strategian toimeenpanossa
.  
Moduulissa tutustutaan tärkeimpiin strategisen johdon laskentatoimen  
ajattelutapoihin ja menetelmiin, kuten elinkaarilaskenta,  
toimintolaskenta, Balanced Scorecard, rullaava ennustaminen,  
kustannuslaskennan ja talouden ohjauksen perusteita unohtamatta.  

Lähiopiskelupäivät:
Torstai 25.8.2022 klo 9.30 - 17.30, Lappeenranta
Perjantai 26.8.2022 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:25.-26.8.2022
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku: 18.8. mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot ja harjoitustyöt
Muuta:Moduuli on osa category=katu&kid=340>Strateginen johtaminen yrityksessä  
-ohjelmaa ja category=katu&kid=286>LUT EMBA -
ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935