Laskentatoimi strategian tukena
Moduulin tavoitteena on antaa monipuolinen kuva johdon laskentatoimesta, sen eri osa-alueista ja tehtävistä yrityksen johtamisessa.  

Kantavana teemana moduulissa on laskentatoimen hyväksikäyttö strategisessa suunnittelussa ja strategian toimeenpanossa. Moduulissa tutustutaan tärkeimpiin strategisen johdon laskentatoimen ajattelutapoihin ja menetelmiin, kuten elinkaarilaskenta, toimintolaskenta, Balanced Scorecard, rullaava ennustaminen, kustannuslaskennan ja talouden ohjauksen perusteita unohtamatta.  

Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 25.8.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Keskiviikko 26.8.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:25.-26.8.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku: 18.8. mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot ja harjoitustyöt
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935