Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä
Moduuli perehdyttää opiskelijan avoimen innovaation mahdollisuuksiin sekä epävarmuuden hyödyntämiseen kilpailuedun lähteenä. Avoin innovaatio on niin yrityksen sisäisten ja ulkoisten ideoiden kuin sisäisten ja ulkoisten kaupallistamistapojen yhdistämiseksi uusien teknologioiden kehityksen edistämiseksi. Moduulissa käsitellään avoimen innovaation osa-alueita kuten liiketoimintamalleja ja teknologian kaupallistamista sekä teknologia- ja markkinaepävarmuuden hallintaa uusissa (teknologialähtöisissä) liiketoiminnan kehitysprojekteissa.  

Sisältö:

Sessio 1: Avoin innovaatio
- Käsitteet, johtaminen, menetelmät
- Case: Avoimen Innovaation yritykset
  
Sessio 2: Epävarmuuden hallinta
- Epävarmuus, sen hallinta ja hallinnassa käytettäviä menetelmiä
- Case: Teknologiayritys

Lähiopiskelupäivät muunnettu etäluennoiksi ja itseopiskeluksi Moodleympäristössä.
Torstai 23.4.2020 klo 9.00 - 12.30 etäluento zoomilla
Perjantai 24.4.2020 klo 9.00 - 12.30 etäluento zoomilla

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2022.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää (muunnettu etäluennoiksi ja itseopiskelutehtäviksi kevääksi 2020) ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Etäluentoja 8 h, itseopiskelutehtäviä moodlessa ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -koulutusohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935