Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä
Moduuli perehdyttää opiskelijan avoimen innovaation  
mahdollisuuksiin sekä epävarmuuden hyödyntämiseen kilpailuedun  
lähteenä. Avoin innovaatio on niin yrityksen sisäisten ja ulkoisten  
ideoiden kuin sisäisten ja ulkoisten kaupallistamistapojen  
yhdistämiseksi uusien teknologioiden kehityksen edistämiseksi.  
Moduulissa käsitellään avoimen innovaation osa-alueita kuten  
liiketoimintamalleja ja teknologian kaupallistamista sekä teknologia-  
ja markkinaepävarmuuden hallintaa uusissa (teknologialähtöisissä)  
liiketoiminnan kehitysprojekteissa.  

Sisältö:

Sessio 1: Avoin innovaatio
- Käsitteet, johtaminen, menetelmät
- Case: Avoimen Innovaation yritykset
  
Sessio 2: Epävarmuuden hallinta
- Epävarmuus, sen hallinta ja hallinnassa käytettäviä  
menetelmiä
- Case: Teknologiayritys

Lähiopiskelupäivät muunnettu etäluennoiksi ja itseopiskeluksi  
Moodleympäristössä.
Torstai 16.6.2022, Lappeenranta
Perjantai 17.6.2022, Lappeenranta

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2022.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää (muunnettu etäluennoiksi ja itseopiskelutehtäviksi kevääksi 2020) ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Etäluentoja 8 h, itseopiskelutehtäviä moodlessa ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa category=katu&kid=340>Strateginen johtaminen yrityksessä  
-koulutusohjelmaa ja category=katu&kid=286>LUT EMBA -
ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935