Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä


Moduuli perehdyttää opiskelijan avoimen innovaation mahdollisuuksiin sekä epävarmuuden hyödyntämiseen kilpailuedun lähteenä. Avoin innovaatio on niin yrityksen sisäisten ja ulkoisten ideoiden kuin sisäisten ja ulkoisten kaupallistamistapojen yhdistämiseksi uusien teknologioiden kehityksen edistämiseksi. Moduulissa käsitellään avoimen innovaation osa-alueita kuten liiketoimintamalleja ja teknologian kaupallistamista sekä teknologia- ja markkinaepävarmuuden hallintaa uusissa (teknologialähtöisissä) liiketoiminnan kehitysprojekteissa.  

Sisältö / kurssisessio 1: Avoin innovaatio

- Käsitteet, johtaminen, menetelmät
- Case: Avoimen Innovaation yritykset
  
Sisältö / kurssisessio 2: Epävarmuuden hallinta

- Epävarmuus, sen hallinta ja hallinnassa käytettäviä menetelmiä
- Case: Teknologiayritys

Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 23.4.2020 klo 9.30 - 17.00 Lappeenranta
Perjantain 24.4.2020 klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta


Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:23. ja 24.4.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1250 € + alv 24 %
Haku:16.4. mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja 16 h ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -koulutusohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935