Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät


Pyrkimyksenä on toteuttaa monimuotoinen kokonaisuus, jossa asiantuntijapuheenvuorot, kirjallisuus ja harjoitustyö muodostavat käytännöllisesti suuntautuneen opintokokonaisuuden. Osallistujilla on moduulin jälkeen tarvittavat käsitteet ja työvälineitä soveltaa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia omaan toimintaansa.

Moduuulissa käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:  
- Ennakoinnin menetelmiä
- Toimialojen tulevaisuuden haasteita ja muutosvoimia  
- Epävarmaan tulevaisuuteen varautuminen – tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja työkaluja mm. heikkojen signaalien havaitseminen ja analysointi, skenaarioajattelu ja pehmeä systeemimetodologia  
- Visionäärinen johtaminen
- Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö


Lähiopiskelupäivät:
perjantai 26.1.2018, Lappeenranta
tiistai 6.3.2018, Lappeenranta
keskiviikko 7.3.2018, Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:tammi-helmikuussa 2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1600 € + alv 24 %
Haku:  
Oppimismenetelmät:Ennakkolukemisena kirja, luentoja 24 h, tuntiharjoitustyöt ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT eMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä moduulina.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935