Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät
Pyrkimyksenä on toteuttaa monimuotoinen kokonaisuus, jossa asiantuntijapuheenvuorot, kirjallisuus ja harjoitustyö muodostavat käytännöllisesti suuntautuneen opintokokonaisuuden. Osallistujilla on moduulin jälkeen tarvittavat käsitteet ja työvälineitä soveltaa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia omaan toimintaansa.

Moduuulissa käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:
- Ennakoinnin menetelmiä
- Toimialojen tulevaisuuden haasteita ja muutosvoimia  
- Epävarmaan tulevaisuuteen varautuminen – tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja työkaluja mm. heikkojen signaalien havaitseminen ja analysointi, skenaarioajattelu ja pehmeä systeemimetodologia  
- Visionäärinen johtaminen
- Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö


Lähiopiskelupäivät:
Torstai 27.8.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla
Torstai 10.9.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla
Perjantai 11.9.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:27.8. -  11.9.2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:14.8.2020 mennessä
Oppimismenetelmät:Ennakkolukemisena kirja, luentoja 24 h, tuntiharjoitustyöt ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisenä moduulina.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935