Työyhteisön kehittäminenMuutostilanteissa, taantuman aiheuttamissa henkilöstöjärjestelyissä ja lomautuksissa joudutaan turvautumaan kipeisiinkin ratkaisuihin, joissa ihmisten jaksaminen ja koko työyhteisön hyvinvointi on koetuksella. Tehtävillä päätöksillä on vaikutuksia nykyiseen henkilöstöön sekä tulevaisuuden rekrytointimahdollisuuksiin.  

Työyhteisön kehittäminen -moduulin tavoitteena
on luoda opiskelijalle yleiskuva strategisten henkilöstövoimavarojen johtamisesta organisaatiossa. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa henkilöstötyön ja työhyvinvoinnin kentät osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta.Opinnoissa syvennytään tarkemmin tiettyihin strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin.

Koulutus auttaa ymmärtämään, miten yksilön henkinen ja fyysinen hyvinvointi, motivaatio, kehittymismahdollisuudet, työn organisointi ja palautteen antaminen suoriutumisesta vaikuttavat koko organisaation hyvinvointiin. Organisaatiot eivät toimi ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöään ja kilpailu osaajista tulee nykyisestä kiristymään, joten henkilöstö on yhä tärkeämpi voimavara kilpailukyvyn rakentamisessa.

Teemoina mm.
-Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
-Motivoituminen ja vastuu omasta työstä
-Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen
-Fyysinen jaksaminen
-Rekrytointi ja sitouttaminen
-Työn organisointi
-Henkilöstön kehittäminen
-Palkitseminen
-Erilaisuuden johtaminen

Lähiopiskelupäivät:
4 kpl, suunnitteilla
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö- ja esimiestehtävissä työskentelevät.
Ajankohta:Kysy lisätietoja!
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Haku:
Oppimismenetelmät:Ennakkolukeminen ja välitehtävät. luento-opetus ja ryhmätyöt sekä laaja harjoitustyö
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Leaderin   muilla moduuleilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ratilainen HeliSihteeri040 572 8875 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935