Esimiestyössä kehittyminen


Liiketoimintaympäristössä tapahtuvat jatkuvat nopeat muutokset ja taloudellinen taantuma edellyttävät esimies- ja johtamistyöltä uusia valmiuksia ja taitoja toimia esimiehenä sekä johtaa ihmisiä muutoksessa.  

Esimiestyössä kehittyminen antaa osallistujille näkökulmia, tietoa ja välineitä johtamistyöhön ja erilaisiin haastaviin johtamistilanteisiin sekä itsensä arviointiin esimiehenä tai johtajana.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Johtajana kehittyminen
- Muutoksen johtaminen
- Johtamiskäyttäymisen arviointi -testi
- Oman johtamiskäyttäytymisen kehittäminen
- Erilaiset vuorovaikutustilanteet case-harjoituksina

Lähiopiskelupäivät:
4 kpl, Lappeenranta
Kohderyhmä:Päällikkö-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät.
Ajankohta: Kysy lisätietoja!
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2195 € + alv
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot ja ryhmätyöt, johtamiskäyttäytymisen arviointi, kehittymissuunnitelma, case-harjoitukset, harjoitustyöt
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Leaderin muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935