Suorituskyvyn mittaaminen ja analysointiToiminnan huolellinen mittaminen ja analysointi on viime kädessä ainut keino saada objektiivista tietoa suoriutumisesta yrityksen tärkeiksi katsomilla osa-alueilla. Tämä tieto puolestaan mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen ja esimerkiksi  tavoitteiden tarkistamisen sekä tuloksista palkitsemisen.  

Suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi -kurssin tavoitteena on perehtyä yrityksen toiminnan analysoinnissa käytettäviin suorituskyvyn analysointijärjestelmiin. Käsiteltäviä järjestelmiä ovat Balanced Scorecard, Performance Prism, SAKE-sovellus, Suorituskykymatriisi, Suorituskykypyramidi sekä Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Kurssilla tutustutaan suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamiseen ja implementointiin.

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna Kustannusjohtamisen verkkokurssin.

Moduuli järjestettiin keväällä 2012. Kysy seuraavasta toteutuksesta.
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat, jotka tarvitsevat valmiuksia taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Laajuus:5 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:Noin 1475 €
Haku:Kysy seuraavasta toteutuksesta.
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h ja harjoitustyöt. Ennen moduulin alkamista itsenäisesti etäopiskeluna tehtävä Kustannusjohtamisen verkkokurssi.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Taloutta esimiehille -moduulivalikon muilla opinnoilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA-opintoja.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559