Investointihankkeen kannattavuus


Opintojakson tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet investointiehdotusten tekemiseen ja investointihankkeen kannattavuuden arviointiin.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Investointilaskelmat  
- Investointien tuottovaatimus  
- Hankkeen pääomatarve  
- Riskien arviointi
- Eri rahoituslähteet  
- Hankkeiden valinta  
- Investointiprojektin ohjaus.

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna opintoihin kuuluvan Kustannusjohtamisen verkkokurssin, jonne pitää ilmoittautua erikseen.

Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 29.5.2018 klo 9 - 17, Lappeenranta
Keskiviikko 30.5.2018 klo 9 - 17, Lappeenranta
Torstai 7.6.2018 klo 9 - 17, Lappeenranta
Perjantai 15.6.2018 klo 9 - 17, Lappeenranta
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät, jotka tarvitsevat valmiuksia taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Ajankohta:29.-30.5., 7.6. ja 15.6.2018
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:20.5.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia 32 h ja harjoitustyö. Ennen moduulin alkamista itsenäisesti etäopiskeluna tehtävä Kustannusjohtamisen verkkokurssi.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymisuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559