Tavoitteena tuottavuusOpintojakson tavoitteena on antaa osallistujalle käsitys tuottavuudesta, sen mittausperiaatteista ja -työkaluista sekä tuottavuuden merkityksestä yrityksen eri osa-alueilla. Kurssin aikana tarkastellaan tuottavuuden käsitettä, tuottavuutta yrityksen eri toiminnoissa, tuottavuuden mittaamista ja sen mittareita operatiivisina ohjausvälineinä sekä tuottavuuden yhteyttä kustannuslaskentaan ja tilinpäätösanalyysin tunnuslukuihin.

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna Kustannusjohtamisen verkkokurssin.

Moduuli järjestettiin keväällä 2012. Kysy seuraavasta toteutuksesta.
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka tarvitsevat valmiuksia taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:Noin 975 €
Haku:Kysy seuraavasta toteutuksesta.
Oppimismenetelmät:Luentoja 16 h ja tentti. Ennen moduulin alkamista itsenäisesti etäopiskeluna tehtävä Kustannusjohtamisen verkkokurssi.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Taloutta esimiehille -moduulivalikon muilla opinnoilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA-opintoja.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559