Kustannusjohtamisen verkkokurssi


Opintojakson tavoitteena on kerrata kirjanpidon (kahdenkertainen kirjanpito, tuloslaskelma, tase) ja johdon laskentatoimen (budjetointi, investointilaskelmat, kannattavuus, tuottavuus, tehokkuus, kustannuslaskenta) perusteita ja antaa osallistujalle valmius osallistua ohjelman edistyneemmille opintojaksoille.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä, jossa käydään läpi sekä teoriatietoa että demonstroituja laskuharjoituksia.  

LUT Talous -moduulien osallistuja kertaa laskentatoimen perusasioita verkkokurssin avulla ennen lähiopiskelujakson alkamista. Verkkokurssi sisältyy moduulin hintaan.
Kohderyhmä:LUT Talous -moduulien osallistujat. Talousasioiden kertauksesta kiinnostuneet, jotka eivät halua osallistua moduulivalikon muihin opintoihin.
Ajankohta:Itsenäistä työskentelyä, ei aikaan sidottu.
Paikkakunta:Verkkotyöskentelyä, ei paikkaan sidottu.
Hinta:250 € + alv 24 %
Haku:Jatkuva haku
Oppimismenetelmät:Itsenäinen työskentely verkossa, hyväksytysti suoritetut harjoitukset verkossa
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559