Kustannusjohtamisen verkkokurssi 3 op


Kustannusjohtamisen verkkokurssin tavoitteena on oppia määrittelemään yleiset kustannuskäsitteet, käyttämään kustannuslaskennan peruslaskentamenetelmiä sekä laatimaan yksinkertainen tuotekustannuslaskelma.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä, jossa käydään läpi sekä teoriatietoa että demonstroituja laskuharjoituksia. Opintojakson aikana tutustutaan seuraaviin teemoihin:
• yleiset kustannuskäsitteet
• suoritekohtainen laskenta
• kustannusperusteinen hinnoittelu
• katetuottolaskenta ja tunnusluvut
• standardikustannuslaskenta
• koron ja ajan huomioiminen laskelmissa
• tilinpäätöksen rakenne
• taloussuunnittelu

Verkkokurssi antaa osallistujalle myös hyvät valmiudet osallistua
LUT Talouden muihin moduuleihin.
Kohderyhmä:Talousasioiden kertauksesta kiinnostuneet moduuliosallistujat, LUT Talous -moduulien osallistujat ja LUT EMBA -osallistujat
Laajuus:3 opintopistettä
Hinta:400 € + alv 24 %
Haku:Jatkuva haku
Oppimismenetelmät:Itsenäinen opiskelu verkossa: kirjallisuus ja tehtävät Moodlessa
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559