Strateginen ajattelu ja transformaatio


1. Avaus ja orientaatio aiheeseen

2. MEME: muuttuva strateginen konteksti
-Oma strategiahaasteeni: sparraus pienryhmissä

3. Strategisen ajattelun voima
-Kilpailustragioiden laatiminen – näkemyksellinen asemointi: Finnairin strategiatimantti
–Resurssistrategioiden laatiminen: minicase-esimerkkejä

4. Avoin strategiointi: Sisäisten arvoverkostojen ja ulkoisten ekosystemien hyödyntäminen
-Uudistavien (liike)toimintamallien hahmottaminen
-Kilpailuedun laajentaminen elinvoimaeduksi

5. Olemmeko ”erilainen”: strategiatyö pk-yrityksissä, asiantuntijaorganisaatioissa, julkishallinnon organisaatioissa, ’välimaastossa’
-Erilaisuudesta oppiminen

6.  Soveltamistehtävä: Oman strategisen haasteen työstäminen

7. Strategioiden ja kehitysohjelmien toteutus muutosprosessina
-molempikätisyys

8. Strategisen ajattelun teemoja opiskelijoiden toiveiden mukaan

9. Itsestrategiointi
-Lessons learned: oma agendani 2020+

10. Yhteenveto: Kestävä strategiointi
Ajankohta:10.11.2022 - 19.12.2022
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Muuta:Luennoitsija: dosentti Timo Santalainen

Torstai 10.11.2022, Lappeenranta
Perjantai 11.11.2022, Lappeenranta
Maanantai 19.12.2022, Lappeenranta
Yhteyshenkilöt:
Kunttu AnneKoulutussihteeri0400 802 024