Kustannusjohtamisen verkkokurssi 6 op


Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä, jossa käydään läpi sekä teoriatietoa että demonstroituja laskuharjoituksia. Opintojakson aikana tutustutaan:
• yleisiin kustannuskäsitteisiin
• suoritekohtaiseen laskentaan
• kustannusperusteiseen hinnoitteluun
• katetuottolaskentaan ja tunnuslukuihin
• standardikustannuslaskentaan
• investointilaskentamenetelmiin
• tilinpäätöksen rakenteeseen
• taloussuunnitteluun ja budjetointiin
Ajankohta:1.5.2021 - 31.12.2021
Laajuus:6 op
Hinta:600 €
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987