Ennakointi ja joustava liiketoiminta


Epävarmaan tulevaisuuteen varautuminen ja resilientti liiketoiminta.  
Erityisesti syvennytään ennakointiin, skenaarioajatteluun, muutoksen hallintaan, liiketoimintamalliin, pehmeään systeemimetodologiaan ja erilaisiin työkaluihin.  
Lisäksi käsitellään trendejä, signaaleja ja suomalaisyritysten liiketoiminnan tulevaisuudenhaasteita.  
Harjoitustyössä sovelletaan työkaluja ja rakennetaan muutokset huomioiva liiketoimintamalli.
Ajankohta:10.12.2021 - 13.1.2022
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Mikkeli
Hinta:1650 €
Haku:4.10.2021
Yhteyshenkilöt:
Liikanen CaritaKoulutuspäällikkö050 512 7100