Johtajana jatkuvassa muutoksessa


Tulevaisuudessa korostuvat epävarmuuden hallinnan ja jatkuvan muutoksen johtamisen taidot. Johtajat luovat arvoa yhä enemmän määrittelemällä organisaatiolle tarkoituksen ja merkityksen, ja antamalla laajan autonomian toteuttaa näitä.

Ajattelua ja luovuutta vaativissa ammateissa parhaat tulokset eivät perustu johtajan asemaan, seuranta- ja palkitsemis-
järjestelmiin tai käskemiseen. Parhaat tulokset saadaan herättelemällä sisäinen motivaatio ja inspiroimalla työntekijöiden omaa ajattelua sekä rakentamalla tuloksia luova organisaatiokulttuuri. Moderni johtaminen epävarmuudessa edellyttää johtajalta oman keskeneräisyyden ja haavoittuvuuden tunnustamista – luottamusta herättävällä tavalla.

Osallistujat saavat ymmärryksen parhaista moderneista ihmisten johtamisen taidoista, ja edellytykset kehittää niitä jatkossa.

Moduulin teemat:

• Terve itsetuntemus ja oman persoonallisuuden tunteminen johtajuuden perustana  
• Ihmisten erilaisuuksien tunnistaminen  
• Motivaatiomallit ja sisäisen motivaation herättely ja sen vahvistaminen. Motivaation tappamisen tehokkaimmat keinot  
• Keskeiset tunnetaidot ja organisaation tunneilmaston johtaminen käytännössä  
• Tuloksellinen organisaatiokulttuuri ja siihen vaikuttamisen tavat  
• Epävarmuudessa johtaminen ja johtajan kyky sietää negatiivisia yllätyksiä ja palautua  
• Erilaiset johtamistyylit, niiden tehokkuus ja parhaat käyttötilanteet  
• Vaikuttavan johtamisviestinnän perusteet  
• Johtajaksi kehittymisen metataidot: Rakennamme johtajana kehittymisen suunnitelman, mutta myös suunnitelman siitä miten kehittymissuunnitelma myös toteutuu
Kohderyhmä:Johtajat, esimiehet, päälliköt, LUT EMBA-opiskelijat
Ajankohta:tammi-kesäkuu 2021, lähiopiskelupäivät vahivstetaan myöhemmin
Laajuus:6 opintopistettä ja 4 lähiopetuspäivää
Paikkakunta:Lahti
Hinta:2750 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:4 lähiopiskelupäivää, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä etäopiskelua sekä henkilökohtainen harjoitustyö
Muuta:Voit täydentää LUT Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Katso www.lut.fi/executive

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Liikanen CaritaKoulutuspäällikkö050 512 7100 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559