Digistrategian kulmakivet
Digistrategian kulmakivet -moduulin tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä digitaalisen strategian ja muutosprosessin keskeisistä teemoista, mahdollisuuksista ja haasteista.  

Osallistuja saa näkemystä nykyaikaiseen digimarkkinointiin ja asiakasarvoon, datan ja teknologioiden rooliin yrityksen kilpailukyvyn lähteenä, sekä ekosysteemien ja alustatalouden kasvavaan merkitykseen.  

Opintojen jälkeen osallistuja kykenee soveltamaan näitä teemoja oman yrityksensä strategiseen kehittämiseen.


Moduulin pääteemat:
*Johdatus digistrategiaan
*Kolme keskeistä kulmaa digitaaliseen  asiakasarvonluontiin: data, asiakas ja teknologia
*Kohti ekosysteemien ja alustojen aikakautta: miten organisoidaan uuden ajan liiketoimintamalleja ja kumppaniverkostoja


Lähiopiskelupäivät muunnettu etäluennoiksi ja yksilö-/ryhmätehtäviksi samalla aikataululla:  

Perjantai 8.5.2020 klo 9.00 - 16.00  
Torstai 14.5.2020 9.00 - 16.00
Perjantai 15.5.2020 9.00 - 16.00
Kohderyhmä:Johtajat, päälliköt, asiantuntijat sekä organisaatioiden kehittäjät
Ajankohta:8.5.2020 - 15.5.2020
Laajuus:4 op ja 3 etäluentopäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 €
Haku:24.4.2020
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävä, etäluennot, yksilö-/ryhmätehtävät sekä harjoitustyö, jossa voit työstää yrityksesi digistrategiaa.
Muuta:Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -koulutusohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta.  

Sen voi suorittaa myös itsenäisenä koulutuksena.
Yhteyshenkilöt:
Kunttu AnneKoulutussihteeri0400 802 024 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935