Organisaation kehittäminen ja muutosjohtaminen


Opintojakson tavoitteena on, että osallistuja oppii hahmottamaan yrityksen kehittämisen monimuotoisuutta.  
Opintojakson aikana opitaan tuntemaan erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja yritysten kehittämiseen ja sitä koskevaan tutkimukseen.

Keskeiset teemat:
- organisaation kehittäminen jatkuvan ja episodisen muutoksen näkökulmasta
- muutosagentin roolit
- erilaiset kehitysinterventiot
- pk-yritysten kehittämisen erityispiirteet

Opintojakson suoritettuaan osallistuja osaa:
- tunnistaa organisaation muutoksen ja kehittämisen lähestymistavat
- tunnistaa organisaation muutoksen käytännön tilanteita ja ilmiöitä
- nimetä organisaation muutoksen teoreettisia viitekehyksiä
- tunnistaa organisaation muutoksen keskeisimmät tutkimusmenetelmät
- selittää organisaation kehittäjän tehtäväkenttää ja menetelmiä
- tunnistaa konsultointityön ja toimialan rakenteita
- tunnistaa prosessikonsultoinnin osatekijät ja etenemisen  
- selittää pk-yritysten kehittämisen erityispiirteitä

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 22.11.2019 klo 9 - 17, Helsinki  
Lauantai 23.11.2019 klo 9 - 17, Helsinki  
Perjantai 13.12.2019 klo 9 - 17, Helsinki
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:22. - 23.11. ja 13.12.2019
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:1 925 € + alv 24 %
Haku:15.11.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot, itseopiskeluharjoitukset ja esitykset, harjoitustyö ja tentti
Muuta:Moduuli on osa KATI 15 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987