LUT Leadership & Management
[ Voimaa kasvuun hyvästä johtamisesta ]

LUT Leadership & Management on johtamisen moduulivalikko, joka sisältää lähiopiskelumoduuleja sekä verkkokursseja.  

Lähiopiskelumoduulit toteutetaan 2 - 3 lähipäivän laajuisena pienryhmäopetuksena. Verkkokurssit ovat pääsääntöisesti itseopiskelukursseja, joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.  

Kaikki moduulit ovat opintopistemitoitettuja ja hyväksytetty LUT-yliopiston akateemisessa neuvostossa ja siten hyödynnettävissä soveltuvin osin LUT-yliopiston tutkintoihin sekä LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.  

Kohderyhmä:Johtajat, päälliköt, esimiehet ja asiantuntijat
Ajankohta:1.2.2019 - 31.12.2020
Paikkakunta:Lappeenranta, Lahti
Hinta:Moduulikohtainen
Haku:Moduuleittain, ks. sisältö ja aikataulu
Oppimismenetelmät:Lähiopiskelu ja harjoitustyö
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935