Erilaisuuden johtaminenIhmisten erilaisuus työyhteisössä tarjoaa johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta mahdollisuuksia sekä haasteita. Erilaiset persoonallisuustyypit, kulttuurierot, uskonto, monikulttuurisuus, sukupuoli, ikä tai elämäntilanne ovat diversiteetin muotoja, jotka esiintyvät useimmissa työyhteisöissä ja yhteistyöverkostoissa, joten niihin liittyviät esteet ja rikastavat merkitykset on tärkeää tiedostaa.  

Moduulissa tarkastellaan erilaisuuden (diversiteetin) eri muotoja työyhteisön johtamisen näkökulmasta ja tarjotaan oivalluksia ymmärtää ja löytää erilaisuuden rikastavia merkityksiä työyhteisölle sekä annetaan eväitä erilaisuuden johtamisen tavoitteiden ja strategian asettamiseen.  

Koulutus sopii sinulle, jos toimit johtajana, päällikkönä, asiantuntijana tai esimiehenä ja haluat hyödyntää erilaisuuden voiman työyhteisössä sekä ennakoida  erilaisuuden johtamiseen liittyviä haasteita.  

-diversiteettijohtamisen 4 ulottuvuutta
-erilaisuuden eri tyypit työyhteisössä
-rikastava johtaminen
-erilaisuuden johtamisen tavoitteet ja strategia
-erilaisuuden johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
-monikulttuurisuuden johtaminen
-erilaiset persoonallisuustyypit johtamisessa
-sukupuolisuus työpaikalla
-ikä ja sukupolvet

Lähiopiskelupäivät: 3 kpl Lahdessa
Kohderyhmä:Johtajat, päälliköt, esimiehet, asiantuntijat, MBA-opiskelijat
Ajankohta: Seuraava toteutus vuoden 2021 aikana
Laajuus:6 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1725 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Lähiopiskelu, ennakko- ja välitehtävät, harjoitustyö ja kirjallisuus
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935